Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 27/4 đến 02/5/2020)
(29/04/2020 08:11:26)
1. Ông: Hồ Văn Ngoan (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 27/4/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự họp lệ chi bộ tháng 4 năm 2020.
Ba 28/4/2020 - S: Dự duyệt văn kiện và nhân sự các chi - đảng bộ trực thuộc HU.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
29/4/2020 - S: Dự kỳ họp bất thường HĐND xã Lộc Hòa.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 30/4/2020 - Nghỉ lễ 30/4.
Sáu 01/5/2020 - Nghỉ lễ 01/5.
Bảy 02/5/2020 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 27/4/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự họp lệ chi bộ tháng 4 năm 2020.
Ba 28/4/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
29/4/2020 - S: Dự kỳ họp bất thường HĐND xã Lộc Hòa.
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 30/4/2020 - Nghỉ lễ 30/4.
Sáu 01/5/2020 - Nghỉ lễ 01/5.
Bảy 02/5/2020 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 27/4/2020 - S: Dự buổi mở thầu gói thầu điều hòa không khí và phòng cháy chữa cháy công trình Trung thâm hành chính huyện. Hạng mục: Khối nhà nước.
- C: Dự họp thường kỳ UBND tỉnh về việc sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2020 (họp trực tuyến tại UBND huyện)/Họp lệ chi bộ tháng 4/2020.
Ba 28/4/2020 - S: Họp Tỉnh ủy về bố trí đất cho Viện Kiểm sát nhân dân huyện.
- C: Dự duyệt văn kiện và nhân sự các chi - đảng bộ trực thuộc HU.
29/4/2020 - S: Dự lễ viếng tại tượng đài Công an/Dự duyệt văn kiện và nhân sự các chi - đảng bộ trực thuộc HU.
- C: Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương tỉnh/Họp BCĐ về việc đánh giá việc thực hiện giữ gìn trật tự, an toàn giao thông
và vệ sinh môi trường khu vực Khu công nghiệp Hòa Phú, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt hơn.
Năm 30/4/2020 - Nghỉ lễ 30/4.
Sáu 01/5/2020 - Nghỉ lễ 1/5.
Bảy 02/5/2020 - Trực: Chí Hạnh - Nhựt Trường - Hòa Thuận.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 27/4/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp lệ chi bộ tháng 4/2020
Ba 28/4/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
29/4/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp BCĐ về việc đánh giá việc thực hiện giữ gìn trật tự, an toàn giao thông
và vệ sinh môi trường khu vực Khu công nghiệp Hòa Phú, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt hơn.
Năm 30/4/2020 - Nghỉ lễ 30/4.
Sáu 01/5/2020 - Trực lễ 1/5 (Thanh Hà - Thanh Thủy).
Bảy 02/5/2020 - Nghỉ.
5. Bà: Võ Thị Xuân Mỹ (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 27/4/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Họp lệ chi bộ tháng 4/2020.
Ba 28/4/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
29/4/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Năm 30/4/2020 - Trực lễ 30/4 (Ánh Lan- Hòa Thuận).
Sáu 01/5/2020 - Nghỉ lễ 1/5.
Bảy 02/5/2020 - Nghỉ.