Thông báo lịch công tác tuần Thường trực HĐND - Chủ tịch & các Phó Chủ tịch UBND huyện (từ 10/8 đến 15/8/2020)
(11/08/2020 13:54:48)
1. Ông: Nguyễn Thành Lâm (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 10/8/2020 - S: Dự họp Huyện ủy
- C: Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 11/8/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp giữa năm 2020 của ĐBHĐND 03 cấp tại xã Tân Hạnh.
12/8/2020 - S: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp giữa năm 2020 của ĐB HĐND 03 cấp tại xã Hòa Ninh.
Năm 13/8/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp giữa năm 2020 của ĐB HĐND 03 cấp tại xã An Bình.
Sáu 14/8/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp giữa năm 2020 của ĐB HĐND 03 cấp tại xã Phú Quới.
Bảy 15/8/2020 - Nghỉ.
2. Ông: Phan Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 10/8/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Ba 11/8/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp giữa năm 2020 của ĐBHĐND 03 cấp tại xã Phú Đức.
12/8/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp giữa năm 2020 của ĐBHĐND 03 cấp tại xã Lộc Hòa.
Năm 13/8/2020 - Giải quyết công việc cơ quan.
Sáu 14/8/2020 - S: Giải quyết công việc cơ quan.
- C: Dự TXCT sau kỳ họp giữa năm 2020 của ĐB HĐND 03 cấp tại xã Hòa Phú.
Bảy 15/8/2020 - Nghỉ.
3. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 10/8/2020 - S: Họp Huyện ủy về làm việc với Ban Dân vận, MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị-xã hội/Tham gia giám sát Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Hòa Ninh.
- C: Xử lý công việc chuyên môn với Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
Ba 11/8/2020 - S:
- C:
12/8/2020 - S: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- C: Họp với Sở Giao thông vận tải để trao đổi một số nội dung liên quan đến việc di dời cây xăng trên đường gom trước Khu công nghiệp Hòa Phú.
Năm 13/8/2020 - S:
- C:
Sáu 14/8/2020 - Dự họp tại Tỉnh ủy.
Bảy 15/8/2020 - Nghỉ.
4. Ông: Lê Văn Thành (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 10/8/2020 - S:
- C: Dự họp Sở Kế hoạch và Đầu tư về Công ty TNHH Khang Thiên Phát.
Ba 11/8/2020 - S: Tham gia Đoàn kiểm tra cây xanh Khu Công nghiệp Hòa Phú/Họp Sở Kế hoạch và Đầu tư về Công ty Bennovas.
- C:
12/8/2020 - S: Dự buổi tiếp nhận các bồn chứa nước hỗ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn tại xã Đồng Phú.
- C: Dự họp Sở Tài nguyên-Môi trường về xem xét đề nghị mở rộng cơ sở sản xuất của DNTN Song Hiệp.
Năm 13/8/2020 - S: Kiểm tra khảo sát, thống nhất phương án thoát nước dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 57.
- C: Dự Tòa án nhân dân tỉnh về đối thoại vụ kiện hành chính (xã Thanh Đức).
Sáu 14/8/2020 - S:
- C:
Bảy 15/8/2020 - Nghỉ.
5. Ông: Nguyễn Chí Cường (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)
Thứ Ngày Nội dung công việc
Hai 10/8/2020 - S: Họp Huyện ủy về làm việc với Ban Dân vận, MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị-xã hội.
- C:
Ba 11/8/2020 - S:
- C:
12/8/2020 - S: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
- C: Dự bàn giao công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã Long Phước.
Năm 13/8/2020 - S:
- C:
Sáu 14/8/2020 - S:
- C:
Bảy 15/8/2020 - Trực: Chí Hạnh - Vạn Thuận - Thanh Thủy.